HCSB wins lawsuit against RFBB

HCSB wins lawsuit against RFBB

(Traduction ci-dessous/Translation below)

DE VZW KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND (KBBB) WERD ONDER VERBEURTE VAN DWANGSOMMEN VEROORDEELD INGEVOLGE VERBODEN KARTELAFSPRAKEN EN MISBRUIK VAN HAAR MACHTSPOSITIE. BELANGRIJK PRECENDENT MET MOGELIJKE INVLOED OP ANDERE ORGANISATOREN VAN SPORTCOMPETITIES- en TORNOOIEN.

RANST, 3 december 2021 – Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Leuven van 30 november 2021 werd de KBBB op verzoek van HCSB onder verbeurte van een dwangsom het verbod opgelegd om exclusieve rechten voor haar tornooien te verlenen zonder een voorafgaandelijk correcte aanbesteding en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1000 EUR per dag.   De rechtbank oordeelde dat de KBBB  op haar tornooien misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie en dat zij verboden kartelafspraken heeft gemaakt met de NV SALUC, biljartballenfabrikant, en met de NV VERHOEVEN BILJARTFABRIEK, biljarttafelfabrikant.

Dit vonnis is een belangrijk precedent, niet alleen in de biljartwereld, maar in de volledige sportwereld, op basis waarvan alle sportfederaties die competities of tornooien organiseren voortaan zullen moeten nagaan of zij de hieraan verbonden exclusieve rechten niet via aanbesteding moeten toewijzen.

HCSB is de Belgische vennootschap achter de merken DYNASPHERES en GABRIELS BILLIARDS en is onder die benamingen een wereldwijde verdeler van respectievelijk biljartballen (https://www.dynaspheres.com) en biljarttafels (https://www.gabrielsbilliards.com). De KBBB is de nationale sportbond voor carambole-biljart, erkend door het BOIC en de Union Mondiale de Billard.

HCSB wenst reeds geruime tijd actief te zijn op de Belgische markt maar stelde vast dat dit vaak werd verhinderd door de bestaande hechte relaties tussen een aantal aan biljart gelieerde sportfederaties en concurrerende ondernemingen. Gelet op het beperkt aantal spelers op de markt van biljartbenodigdheden is meer concurrentie in het belang van HCSB maar ook in het belang van alle biljartspelers, biljartclubs en zelfs de diverse biljartfederaties (driebanden, snooker, pool en golfbiljart).

Na een aantal recente beslissingen inzake mededingingsrecht van onder meer het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ten aanzien van de KBBB en van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) ten aanzien van de Belgische Golfbiljartbond, kon HCSB bekomen dat haar producten werden goedgekeurd binnen de diverse aan biljart gelieerde sportfederaties. Sportfederaties, die een machtspositie hebben, mogen volgens voornoemde uitspraken immers zonder gegronde reden niet beslissen om slechts één merk van sportmateriaal toe te laten.

HCSB stelde echter vast dat de KBBB na deze uitspraken alsnog met de NV SALUC (Aramith biljartballen & Simonis biljartlakens) en met de NV VERHOEVEN BILJARTFABRIEK (biljarttafels) exclusieve sponsor-overeenkomsten voor een periode van vier jaar sloot voor wat betreft haar belangrijkste tornooien, te weten de Belgische kampioenschappen, de Belgische Beker van België en de Belgische jeugdkampioenschappen. Enkel de reclame en het materiaal van deze fabrikanten wordt hierdoor  op deze evenementen toegelaten.

Omdat HSBC meent dat hierdoor sprake is van verboden kartelafspraken conform art. IV.1 WER en art. 101 VWEU en dat de KBBB door deze overeenkomsten misbruik maakt van haar machtspositie conform art. IV.2 WER en art. 102 VWEU, wendde ze zich met bijstand van Mr. BAERT en Mr. DE MEULENAER van het kantoor Everest tot de stakingsrechter met het verzoek om de KBBB te verbieden om exclusiviteit aan partners toe te kennen zonder daartoe voorafgaandelijk een objectieve en transparante aanbesteding te organiseren. Door de belangrijkste tornooien op onrechtmatige wijze af te schermen van HCSB kreeg HCSB onvoldoende toegang tot de markt van de biljartbenodigdheden.

De Rechtbank volgde deze redenering en oordeelde dat de KBBB het mededingingsrecht schendt door vanuit een absolute machtspositie aan bepaalde leveranciers van biljartbenodigdheden exclusieve rechten te verlenen met betrekking tot haar nationale biljartwedstrijden
De rechtbank beveelt de KBBB om deze schendingen van het mededingingsrecht onmiddellijk te stoppen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per dag.

In meer algemene termen is de rechtbank van oordeel dat sportfederaties, die in de meeste gevallen een machtspositie hebben op het gebied van het organiseren, reguleren en beheren van sportwedstrijden, het mededingingsrecht moeten respecteren en dat zij voor hun evenementen niet zonder meer exclusiviteit aan partners mogen verlenen.

Volgens  Mathieu BAERT (Everest), raadsman van de BV HCSB, zullen ingevolge deze uitspraak voortaan ook in andere sectoren sportfederaties die een kampioenschap of tornooi organiseren moeten nagaan of ze de rechten die hieraan verbonden zijn en die zij aan derden willen verlenen niet het voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaande aanbestedingsprocedure. Het belang van deze beslissing reikt dan ook verder dan de biljartwereld.

———-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HCSB (media@hcsb.be) of met de raadslieden van HCSB BV:
Mr. Mathieu BAERT en Mr. Stijn DE MEULENAER
T: +32 498 20 84 30
Mathieu.Baert@everest-law.be  – Stijn.De.Meulenaer@everest-law.be

———-

Lees meer over het vonnis in volgende media:

En savoir plus sur le verdict dans les média suivants:

Read more about the verdict:

Florian "Venom" Kohler is a Dynaspheres Ambassador

Florian “Venom” Kohler is our new brand ambassador!

We’re thrilled to unveil our newest Dynaspheres® ambassador: Florian “Venom” Kohler. Florian stormed into the spotlight with his mesmerizing trick shot videos, showcasing an unparalleled ...

JAPA renews partnership with Dynaspheres

Dynaspheres is thrilled to announce that the exclusive partnership with JAPA has been extended until 2026. JAPA, the Japan Amateur Pocket Billiards Association, initially decided ...

Shane Van Boening is 9 Ball Champion of the world

Last weekend, Shane Van Boening became the World Champion after winning the 2022 World Pool Championship final at Milton Keynes, UK.   It was an ...

GDM – SPORTS BV ACQUIRES ALL ACTIVITIES AND BRANDS FROM HCSB BV.

Oelegem, Belgium With immediate effect, GDM Sports bv has acquired all activities and brands of HCSB bv among which are some of the most famous ...

The Federation of Billiard Sport of Kazakhstan gives Dynaspheres the highest rating.

Successfully introduced by Start Fabrika in Russia, Dynaspheres gained popularity in the CIS countries in a short period of time. The brand has earned this ...

Dynaspheres is the official ball supplier for UMB

01/01/2022 – As of today, the new partnership between the Union Mondiale de Billard and Dynaspheres comes into effect. The coming years, Dynaspheres will supply ...

Next Gen Phenolic Resin Balls

Whereas other brands charge extra for selected sets with minimal weight-differences, we at Dynaspheres feel this should be “standard issue”; the maximum weight – deviation within 1 set is 1,5 gram/ball over our complete range.

Scroll to Top